Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Wierzchowo

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy w Wierzchowie
78-530 Wierzchowo
ul. Długa 29

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pok. nr 13 (I piętro) tel. +48 94 361 88 40


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

Od dnia 1 lipca 2021 r.

  1. w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw.
  2. w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy