Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Wierzchowo

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy w Wierzchowie
78-530 Wierzchowo
ul. Długa 29

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pok. nr 13 (I piętro) tel. +48 94 361 88 40


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzj


Dodatkowe informacje, uwagi

Na stronie https://epuap.gov.pl/ dostępny jest elektroniczny kreator deklaracji (e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami). Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych do Urzędu Gminy w Wierzchowie przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego.